Nasi sponsorzy: Europejska Federacja Qigong, Quedex, Infrathermal, Rico, Sensable zapraszamy i dziękujemy!

 

 

 
   
 
Serdecznie witamy na stronie www.ninja.pl - sekcji kung-fu w Poznaniu
 
Taichi

Qi lub Chi oznacza energię. W jodze nazywana jest ona Praną, a w Reiki - Najwyższą Energią. Gong lub Kung oznacza pracę i ćwiczenie wewnętrznej energii człowieka. Teoria Chi jest podstawą liczącej ponad 5000 lat chińskiej medycyny i obejmuje nie tylko akupunkturę lecz także różne inne sposoby uzdrawiania.

Qigong, jest fundamentem Taichi-Chuan Kung-Fu, ćwiczenia Taichi bez podbudowy i stosowania Chi są jedynie ładnie wyglądającą gimnastyką lub wolnym tańcem. Dopiero wówczas, gdy oba te aspekty zostaną połączone można mówić o prawdziwym pełnym Taichi-Chuan Kung-Fu mającym właściwości obronne i zdrowotne.

Wraz z rzetelnymi i systematycznymi ćwiczeniami Qigong system energetyczny człowieka ulega wzrostowi. Działanie ćwiczeń Qigong pozwala poprawić sprawność fizyczną, umysłową, a nawet zmniejszyć poziom oddziaływania lub całkowicie wyeliminować niektóre z chorób. Zbawiennego działania ćwiczeń Chi Kung nie sposób przecenić, gdyż skutecznie uodparniają one na stres - jak wiadomo jeden z najgorszych czynników powodujących chroniczne i przewlekłe schorzenia oraz rozdrażnienie i nerwowość.

Sama idea Qi jest nierzadko mylona przez Europejczyków z religią. System ćwiczeń Chi nie jest systemem religijnym, lecz raczej systemem natury filozoficznej. W ocenie prowadzącego dopóki w adepcie TaiChi nie ma fanatyzmu - nie będzie występował w nim konflikt z wierzeniami, a jednocześnie w swoim przesłaniu zgodny będzie z działaniem na rzecz dobra i ogólnego szczęścia. Jest to również system nie obciążający ćwiczącego żelaznymi stresującymi zasadami lub rygorystycznymi nakazami. Zgodzić się jednak należy, że jest to system dla ludzi mądrych i "oświeconych" lub pragnących się rozwijać wewnętrznie.

Chi, jest energią, która nas otacza, jest wszędzie w każdym z nas. Qigong (Chi Kung) jest natomiast nauką jak tą energię wykorzystać dla własnego dobra, zdrowia, spokoju i szczęścia. Przechodząc kolejne stopnie zaawansowania w tej sztuce, adepci uczą się najpierw odczuwać, a potem kontrolować Chi. Na dalszym etapie ćwiczeń studiują jak energię zrozumieć i wykorzystać w sztuce walki.

Ze względu na podział wiekowy ćwiczących rozróżnia się etapy nauczania Qigong:

Etap pierwszy - przedział wiekowy 5-18 lat (zajęcia prowadzi się bez wykładania i stosowania teorii Chi, przez wzgląd na kształtowanie się osobowości człowieka)

Etap drugi - przedział wiekowy 19-30 lat (zajęcia prowadzi się z cząstkową wykładnią i stosowaniem Chi ze wskazaniem na naukę Kung-Fu)

Etap trzeci - przedział wiekowy 31 lat i wzwyż (zajęcia prowadzi się z pełną wykładnią i stosowaniem Chi wraz ze wszystkimi technikami otwarcia)

Na zajęciach wykładane są i praktykowane drogi obiegu Chi:

 

według osobistych wskazówek mistrza Wing Ho Cheung

- forma krótka (będąca podstawą stylu)

 

częściowo, według ogólnie dostępnego przekazu mistrza Liao wraz z poprawkami mistrza Wing Ho Cheung

- droga tzw. małego obiegu (ognia)

- droga tzw. małego obiegu (wody)

- droga obiegu zewnętrznego

 

system własny prowadzącego

- zapadkowy wewnętrzny (poziom 1)

- zapadkowy lustrzany (poziom 2)

Wszystkie z powyższych dróg praktykowane są powoli, bezstresowo z uwzględnieniem umiejętności i poziomów zaawansowania ćwiczących. Prowadzący posiadają doświadczenie i nierzadko przygotowanie pedagogiczne poparte wieloletnią praktyką. Praca z Chi jest na początku drogi zagadnieniem dość trudnym, lecz w miarę upływu czasu i systematycznych ćwiczeń może przynieść zadowolenie, zdrowie, równowagę i przyjemność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowie

Kung-Fu

Qigong

Zasady

Zapisy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sifu Cheung pomaga swojemu studentowi - otwiera główne kanały akupunktury przez "wrzucenie" do nich dodatkowej ilości qi. Energia jest tak silna, że może podnieść osobę w górę. Na naszych zajęciach można również otworzyć sobie kanały tranzytowe energii i podnieść swój poziom energetyczny.
 

taichi tai-chi chi gong qigong quigong kungfu kung-fu tao taichi chuan tai chi chuan taichi-chuan taichichuan energia zdrowie qi taiji taiji quan leczenie cwiczenia sekcja kung fu taichi taichi tai-chi chi gong qigong quigong kungfu kung-fu tao taichi chuan tai chi chuan taichi-chuan taichichuan energia zdrowie qi taiji taiji chuan leczenie cwiczenia sekcja kung fu taichi taichi tai-chi chi gong qigong quigong kungfu kung-fu tao taichi chuan tai chi chuan taichi-chuan taichichuan energia zdrowie qi taiji taiji chuan leczenie cwiczenia sekcja kung fu taichi taichi tai-chi chi gong qigong quigong kungfu kung-fu tao taichi chuan tai chi chuan taichi-chuan taichichuan energia zdrowie qi taiji taiji chuan leczenie cwiczenia sekcja kung fu taichi